Styrelsen för förening:

 

Ordförande:

Birgitta Häggkvist

Sekreterare:

Kassör:

Ledamöter:

Emil Thorin

David Sköld

Peter Jonsson

Ulrika Degerfalk

Suppleanter:

 

 

Styrelsen har inte haft sitt konsisterade möte ännu.

 

Nordmalingtkd.se © 2013