Nybörjare:

Språket:                                              

Vit till gul:
Ställningar:
Charyot seogi = Givakt ställning
Chonbi seogi = Färdig ställning
Chuchom seogi = Ridande ställning
Appkoobi seogi = Lång ställning
Kireugi chonbi seogi = Kamp färdig ställning
Handtekniker:
Arae makki = Låg blockering
Momtong bakkat makki = Mittdels utåtgående blockering
Ull gull makki = Överdels blockering
Baro jireugi = Rakt slag
Bandae baro jireugi = Motsatt rakt slag
Bentekniker:
App cha ollyogi = Uppåtgående spark rakt ben
App chagi = Framåt spark
Bitt chagi = Sned spark
An chagi = Inåtgående spark
Dwit chagi = Bakåt spark
---------------------------------------------

Gul till grön:
Ställningar:
App seogi = Kort ställning
Dwit seogi = Bakåt ställning
Pyonhi seogi = Ledig ställning
Handtekniker:
Momtong an makki = Mittdels inåtgående blockering
Yeop makki = Sid blockering
Han sonnal makki = En handkant blockering
Bentekniker:
App dollyo chagi = Fram rund spark
Yeop chagi = Sid spark
Bakkat chagi = Utåtgående spark
Mönster:
Tae geuk il jang
Kamp:
Semi sparring, en motståndare. Fri sparring
--------------------------------------------
Grön till grön blått streck
Handtekniker:
Sonnal geodeureo makki = Handkant blockering två händer
Bentekniker:
Bandae dollyo chagi = Motsatt rund spark
Miro chagi = Knuff spark
Kullo app chagi = Ett steg fram, framåt spark
Mönster:
Taegeuk Il – Yl jang
Kamp:
Fri sparring, en motståndare

-------------------------------------------

Grön ett streck till blå

Handtekniker:

Sonnal an chigi = Handkant inåtgående slå

Sonnal Bakkat chigi =Handkant utåtgående slå

Bentekniker:

Horry chagi = Krokspark

Twieo app chagi = Hoppa fram spark

Kullo app dollyo chagi = Ett steg fram, fram rund spark

Kullo yeop chagi = Ett steg fram, sid spark

Mönster:

Taegeuk Il - Sam jang 

Kamp:

Frisparring en motståndare

--------------------------------------------------------

Blå till blå ett streck
Handtekniker:
Sonnal yeop bakkat chigi = Handkant sid utåtgående slå
Sonnal dung chigi = Handkant baksida slå
Palkop dollyo chigi = Armbåge rund slå
Pyonkut seowa chireugi = Fingerstöt vertikal stöt
Jebipoom mok chigi = Försvar handflata hals slå
Deung joomeok app chigi = Baksida knytnäve fram slå
Bentekniker:
Twieo app dollyo chagi = Hoppande fram rund spark
Mönster:
Taegeuk Il – Sa jang
Kamp:

Frisparring en motståndare

Han bon kireugi:
En stegs kamp, hand och bentekniker

-------------------------------------------

Blå ett streck till röd
Ställning:
Koa seogi = Korsande ställning
Handtekniker:
Me joomeok naeryo chigi = Lillfingersidan nedåtgående slå
Palkop pyojeok chigi = Armbåge punkt slå
Palkop ollyo chigi = Armbåge uppåtgående slå
Palkop naeryo chigi = Armbåge neråtgående slå
Bentekniker:
Twieo yeop chagi = Hoppande sid spark
Mönster:
Tae geuk Oh jang
Han bon kireugi:
Hand och bentekniker
Kamp:
Fri sparring en motståndare
Kross:
Framåt spark, 2 cm bräda, minst maghöjd
Rund spark, 2cm bräda, minst huvudhöjd
Sid spark, 2cm bräda, minst brösthöjd
Handkant slag inåt, 2cm bräda

Avancerade

Språket:

 

Röd till röd ett streck
Handtekniker:
Batang son nolleo makki = Handled nedåtgående blockering
Ageumson mok jireugi = Båghand tumme pekfinger slag
Han sonnal ullgool bakkat makki = En handkant överdel utåtgående blockering
Bentekniker:
Twieo dwit chagi = Hoppande bakåt spark
Mönster:
Taegeuk Il – Yook jang
Kamp:
Fri sparring en motståndare
Han bon kireugi:
Hand och bentekniker
Kross:
Framåt spark – rund spark, 2cm + 2cm bräda ( ej nudda golvet)
Rund spark – sid spark, 2cm + 2cm bräda ( ej nudda golvet)
Bakknytnäve, 2cm bräda
--------------------------------------------

Röd ett streck till röd två streck
Ställningar:
Beom seogi = Tiger ställning
Moa seogi = Fötterna ihop + händer ihop
Handtekniker:
Batangson an makki = Handled inåtgående blockering
Gawi makki = Sax blockering
Yeop chireugi = Sid slag
Bakkat palmok momtong hechyo makki =
Utåtgående underarm mittdel kil blockering
Doo joomeok momtong jechyo chireugi = Dubbel mittdel uppercut slag
Bentekniker:
Bituereo chagi = Utågående rund (cirkel) spark
Pyojeok chagi = Punkt spark (handflata spark)
Mooreup chagi = Knä spark
Mönster:
Taegeuk Il – Chill jang
Kamp:
Fri sparring en motståndare
Han bon kireugi:
Hand och bentekniker
Kross:
Hoppande framåt spark, 2cm bräda (en armslängd över huvudet)
Hoppande fram rund spark, 2cm bräda (över huvudet)
Hoppande sid spark, 2cm bräda (brösthöjd)
Bakkanthand, 2cm bräda
------------------------------------------

Röd två streck till röd tre streck
Handtekniker:
Oesanteul makki = Dubbel blockering
Dangyo teok chirreugi = Trycka ned slag
Benteknik:
Doo baldang app chagi = Dubbel framåt spark
Mönster:

Taegeuk Il – Pal jang
Kamp:
Fri sparring en motståndare
Han bon kireugi:
Hand och bentekniker
Grepptekniker:
5st grepp tekniker
Kross:
Bakåt spark, 2cm bräda, (minst maghöjd)
Motsatt rund spark, 2cm bräda (huvudhöjd)
Framåt slag, 4cm bräda

------------------------------------------

Röd tre streck till 1 dan
Ställning:
Tong milgi joonbi = Skjuta tub ställning
Handtekniker:
An palmok momtong hechyo makki = Inåt handled mittdel kil blockering
Eopeun sonnal bakkat chigi = Handkant utåtgående slå
Mönster:
Taegeuk Il – Pal jang samt Koryo
Kamp:
Fri sparring en och två motståndare
Han bon kireugi:
Hand och bentekniker
Grepptekniker:
10st grepp tekniker
Kross:
Hoppande sid spark över 4 personer, 2cm bräda
Hoppande motsatt rund spark över huvudhöjd, 2cm bräda
Hoppande snurr sid spark 140cm upp från golvet, 2cm bräda
Fingerstöt, 1cm bräda

Vi håller på att ändra lite med vårt språk, det kommer att vara klart till hösten 2013

Nordmalingtkd.se © 2013