Elevens Ed:

 

1. Jag skall följa Taekwondos regler.

2. Jag skall respektera instruktör och senior elever.

3. Jag skall aldrig missbruka Taekwondo.

4. Jag skall bli förespråkare för frihet och rättvisa.

5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld.

 

 

 

 

 

Nordmalingtkd.se © 2013